Beurzen

Wil je je Nederlands bijspijkeren door een cursus in Nederland, Vlaanderen of in de regio te volgen? Of wil je liever drie maanden Nederlands studeren aan één van de vakgroepen in Centraal-Europa? Vakgroep Neerlandistiek te Belgrado – in samenwerking met de Nederlandse Taalunie, Orde van de Prince of via COMENIUS- en CEEPUS-netwerken – kan je daarmee helpen.

 

Zomercursussen van de Nederlandse Taalunie worden jaarlijks georganiseerd in Zeist en Gent. Ze zijn bedoeld voor studenten die minstens B1 van het Nederlands volgens de ERK beheersen. Duur van de cursus: drie werken.

 

Orde van de prince geeft beurzen aan studenten die hun Nederlands ook willen bevorderen op de zomercursus Joos Florquin aan de KU Leuven. Duur van de cursus: een maand.

 

COMENIUS is het regionale netwerk dat elk jaar een cursus van tien dagen organiseert voor studenten uit de regio Centraal-Europa. Deze cursus is vooral bedoeld voor de studenten met een taalbeheersingsniveau onder B1, maar iedereen kan zich aanmelden. Om je aan te melden, moet je eerst lid van Comenius via deze link worden.

 

Met een CEEPUS-beurs kun je als uitwisselingsstudent een semester aan een universiteit in Centraal-Eurpa doorbrengen.

 

Wil je je aanmelden voor een beurs? Volg dan de informatie op deze pagina. Als je een cursus leuk vindt, meld je dan aan via de link in het nieuws. Wij ontvangen ook graag een motivatiebrief in het Nederlands (niet langer dan 200 woorden) op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Nederlandse taal en cultuur - zomercursussen 2013

 

In 2013 worden twee zomercursussen Nederlandse taal en cultuur voor buitenlandse studenten georganiseerd. Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Taalunie en in samenwerking met het Taaluniecentrum NVT. Deze cursussen vormen een goede aanvulling op de opleiding neerlandistiek die studenten buiten Nederland, Vlaanderen of Suriname volgen.

 

Beide zomercursussen bestaan uit een programma van drie weken dat is gericht op taalverwerving en kennis van land en volk. Op deze manier kunnen buitenlandse studenten de kennis die ze aan hun eigen universiteit hebben opgedaan, verbreden en verdiepen. Ook krijgen ze de gelegenheid om contact te leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen. Jaarlijks nemen er zo'n driehonderd studenten aan deze zomercursussen deel.

 

Voor de cursussen is een beperkt aantal beurzen beschikbaar.

 

Meer informatie en aanmelding op http://taalunieversum.org/wereldwijd/zomercursussen_voor_studenten

 

Op deze website staan onder andere de toelatingsvoorwaarden en de inschrijvingsprocedure. Het is belangrijk die goed door te nemen.

Prikbord

Prev Next

06-11-2012

Algemene informatie

Voor dit onderdeel van onze website is er alleen een Servische versie beschikbaar. We verwijzen u er graag naar.

Nuttige websites


taalunieBaner


valkBaner