Over ons

Belangrijke data

 

1987
Op initiatief van Jelica Novaković-Lopušina, toenmalige lectrice aan de leerstoel Germanistiek, en dankzij de ondersteuning van het Federaal Bureau voor Internationale Samenwerking heeft de Filologische Faculteit in oktober van dit jaar een cursus Nederlands als bijvak opgestart. Daarmee was het eerste Lectoraat Nederlands in voormalig Joegoslavië opgericht.


1988.
Zavod za udžbenike, een in leermiddelen gespecialiseerde uitgeverij, heeft in dit jaar de Grammatica van het Nederlands gepubliceerd. Deze eerste Joegoslavische publicatie op het gebied van de neerlandistiek werd samengesteld door Jelica Novaković-Lopušina.


1990.
Het Lectoraat Nederlands heeft dankzij de ondersteuning van de Nederlandse Taalunie de eerste internationale Zomercursus Nederlandse taal en cultuur georganiseerd in Herceg Novi. Dit initiatief is later uitgegroeid tot een vast aanbod binnen de regionale neerlandistiek.
Dit jaar is de Belgradose neerlandistike lid geworden van Comenius, de regionale vereniging van neerlandici in Midden- en Oost-Europa.


1991.
Het Lectoraat Nederlands heeft dankzij de ondersteuning van de Nederlandse Taalunie de tweede internationale Zomercursus Nederlandse taal en cultuur georganiseerd in Herceg Novi.


1992.
Onder auspiciën van de literaire vereniging Pismo en zijn voorzitter Raša Livada, is Erazmo, het jaarboek voor Nederlandstalige literstuur in Servische vertaling opgericht, met Jelica Novaković-Lopušina als hoofdredactrice. In Erazmo zijn er in de loop der jaren duizenden pagina’s vertalingen van Nederlandstalige literatuur verschenen.


1994.
In september 1994 werd de eerste licentiaatsscriptie in de neerlandistiek verdedigd. Jelica Novaković-Lopušina heeft daarmee als eerste in ex-Joegoslavië een academische titel in de neerlandistiek verworven.


1998.
In april van dit jaar heeft drs Jelica Novaković-Lopušina haar proefschrift verdedigd. Daarmee heeft ze de titel verworven van eerste Servische doctor in de neerlandistiek


2000.
Als vertegenwoordigster van de Servische neerlandistiek werd dr Jelica Novaković-Lopušina verkozen tot voorzitter van Comenius, de regionale vereniging van neerlandici in Midden- en Oost-Europa.

 


2002.
Dankzij de ondersteuning van de Nederlandse Taalunie en de benoeming van dr Jelica Novaković-Lopušina tot hoofddocente is het Lectoraat uitgegroeid tot Vakgroep neerlandistiek. De plechtige opening werd bijgewoond door Koen Jaspaert, toenmalig algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, en Jozef Deleu. In oktober werd de eerste lichting hoofdvakstudenten ingeschreven en voor het eerst werden twee externe medewerkers aangesteld, met name Irena Ajdinović en Bert Haesebeyt.


2006.
Twee studenten van de eerste lichting – Srđan Nikolić en Nemanja Ristić – hebben dit jaar een vriendschapsvereniging opgericht: Arius, Cemtrum voor wetenschappelijke en culturele samenwerking tussen het Servische en het Nederlandse taalgebied. De vereniging is benoemd naar de Nederlandse chirurg Arius van Tienhoven die gedurende de Eerste Wereldoorlog edelmoedig zorg heeft gedragen voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld.


2008.
Na het vertrek van Irena Aljdinović werd Mirko Cvetković aangesteld als vaste medewerker.
Sinds dit accreditatiejaar is het curriculum gebaseerd op de Bolognaverklaring (BA-MA).


2009.
In mei van dit jaar werd het eerste grote internationale project (tussen de vakgroepen neerlandistiek in Wroclaw, Boedapest en Belgrado) afgerond met de publicatie van Kersvers, een bloemlezing van moderne Nederlandstalige poëzie. In ditzelfde jaar werd Het blonde boekje gepubliceerd – een gezamenlijk project van al onze medewerkers.


2011.
In mei van dit jaar heeft de Belgradose neerlandistiek het Regionaal Colloquium Neerlandicum georganiseerd. Het Colloquium werd bijgewoond door een honderdtal neerlandici uit binnen- en buitenland.
In oktober van dit jaar heeft de Vakgroep een derde vaste medewerker gekregen: Lada Vukomanović werd aangesteld als assistente letterkunde.


2012.
Sinds oktober 2012 telt de Vakgroep vier vaste medewerkers dankzij de aanstelling van lectrice Tamara Britka.
Eind van dit verschijnt de Colloquiumbundel met een veertigtal bijdragen.


 

Prikbord

Prev Next

06-11-2012

Algemene informatie

Voor dit onderdeel van onze website is er alleen een Servische versie beschikbaar. We verwijzen u er graag naar.

Nuttige websites


taalunieBaner


valkBaner