Bojana Budimir

Obrazovanje

1997-2001 Srednja škola ”Treća beogradska gimnazija”, Beograd
2004 Filološki fakultet, Beograd, Grupa za nizozemski  jezik i književnost
2008 Odbranjen diplomski rad sa ocenom 9 (devet)
2008-2009
Filološki fakultet, Beograd Grupa za nizozemski jezik i književnost
Diplomirani filolog nizozemskog jezika - Master
2012-danas

Filološki fakultet, Beograd, doktorske studije iz oblasti Jezika

Kursevi

2006

Stipendija belgijskog udruženja “Orde van den Prince”, kurs holandskog jezika za strance “Joos Florquin”, Katolički univerzitet, Leuven

2010

Seminar "Metodika nastave nizozemskog jezika", Amsterdam/Antverpen, Holandija/Belgija (stipendija Nizozemske jezičke unije)

2011

Kurs za predavače nizozemskog jezika "Od teorije ka praksi", Amsterdam, Holandija (stipendija Nizozemske jezičke unije)

2012

Kurs za predavače nizozemskog jezika "Kultura i književnost u nastavi jezika", Amsterdam, Holandija (stipendija Nizozemske jezičke unije)

2014

Kurs za predavače nizozemskog jezika "Do didaktike do testiranja", Luven, Belgija (stipendija Nizozemske jezičke unije)

2014

TTT Konferencija (Translation, Technology, Terminology), Bled, Slovenija

2014

Radionica književnog prevođenja u organizaciji Holandskog fonda za književnost (Het Nederlands Letterenfonds). Rad na odlomcima iz romana holandskog pisca Hermana Koha (Het diner) i flamanskog pisca Dimitri Verhulsta (De helasheid der dingen)

2015

Radionica "Didaktika i metodologija stručnog prevođenja", Beograd, Srbija. Cilj radionice je izrada kurikuluma za nastavu stručnog prevođenja na Grupi za nederlandistiku

2016

"Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode (1)", Beograd. Seminar u okviru međunarodnog institucionalnog projekta ReLDI -Regional Linguistic Data Initiative.  Seminar uključuje obuku u primeni eksperimentalnih i korpusnih metoda u lingvističkim istraživanjima, sa posebnim naglaskom na eksperimentima.

2016
"Didaktika i metodologija stručnog prevođenja", Zagreb. Nastavak radionice održane 2015. godine u Beogradu. Cilj radonice je osvrt na prevodilačku praksu i njenu ulogu u izradi kurilukuma za nastavu stručnog prevođenja.
2017
Analiza podataka u istraživanjima jezika (3), Beograd, Srbija.
Seminar u okviru međunarodnog institucionalnog projekta ReLDI -Regional Linguistic Data Initiative. Seminar uključuje obuku za radu sa programom za statističku obradu podataka R,  pripremu i obradu teksta kao i ekstrakciju podataka
2017
Letnja škola za doktorande i nastavno osoblje u oblasti nauke o prevođenju – Ibn Tibon, Granada, Španija. Zajednička inicijativa 5 univerziteta (Ljubljana, Slovenija; Boazići, Turska; Turu i Tampere, Finska; Granada, Španija). U fokusu letnje škole nalaze se savremena istraživanja književnog i stručnog prevođenja iz istorijske perspektive.
2017
Letnja škola za nastavno osoblje „Istraživački rad i didaktika“, Utreht, Holandija. Letnja škola u organizaciji Nizozemske jezičke zajednice i Univerziteta u Utrehtu. Centralna tema škole je međunarodna pozicija nizozemskog jezika i kulture.

Radno iskustvo

2004

Jedan od pokretača i član redakcije internet magazina “Kontra”

2007

Predavačica nizozemskog jezika u školi jezika ELS, Beograd

2008-2010

Prevodilac dopisnika holandskih dnevnih novina Volkskrant Jana Hunina

2008-2010

Saradnica i koordinatorka dva broja studentskog časopisa PAUKENSLAG!

2008-danas

Honorarni prevodilac sa BHS jezika na holandski i obrnuto za belgijsku prevodilačku agenciju Eastwards Company

2009-danas

Član upravnog odbora, sekretar i urednik izdavačke sekcije pri Centru za naučnu i kulturnu saradnju Srbije i zemalja nizozemskog govornog područja ARIUS

2010

Honorarni prevodilac (pravna dokumentacija) sa BHS jezika na holandski i obrnuto za prevodilačku agenciju BTC (Belgrade Translation Center), Beograd

2010-2012

Privatni časovi srpskog jezika volonterima u okviru SYNI programa švajcarske vlade 

2010-2012

Privatni časovi srpskog jezika stranim volonterima u kulturnom centru Rex, Beograd

2011-2012

Pripremni kurs za polaganje testa pri Ambasadi Kraljevine Holandije radi sticanja boravišne dozvole u školi Lingva Viva, Beograd

Kongresi i konferencije

2013  Regionalni skup nederlandista, Poznanj, Poljska. Saopštenje na temu "Prevođenje neprevodivog: problem ekvivalencije u prevođenju kulturno-specifičnih elemenata u delu Tuga Belgije flamanskog autora Huga Klausa"
2014 Digitalne biblioteke i arhivi, Beograd/Novi Sad. Saopštenje na temu "Digitalizacija u holandskoj praksi i perspektive u nastavi holandskog jezika van govornog područja". Koautor: Lada Vukomanović
2014 Kongres za doktorante i habilitante DOHA, Budimpešta, Mađarska. Saopštenje na temu "Prevođenje kulturno-specifičnih elemenata u indirektnim prevodima"
2015
Međunarodni kongres Cross-over, Poznanj, Poljska. Saopštenje na temu "Jedna knjiga, dve priče: uporedna analiza dva prevoda romana Maks Havelar holandskog autora Multatulija na hrvatski i srpski jezik".
2015
Regionalni skup nederlandista, Brno/Olomouc, Češka. Saopštenje na temu "Zastupljenost holandske kulture u nastavi jezika u srednjoj i istočnoj Evropi".
2015
Međunarodni skup nederlandista, Lejden, Holandija. Saopštenje na temu "Predstave studenata nizozemskog jezika u Beogradu o holandskoj i flamanskoj kulturi".
2016
Letnja škola prevođenja „Кnjiževnost i promena“, Beč, Austrija. Predavanje na temu „Prevod kao originalna kreacija prevodioca“ u okviru letnje škole prevođenja u organizaciji Univerziteta u Beču.
2017
Regionalni skup nederlandista Vroclav, Poljska. Saopštenje na temu „Holandija: zemlja lala, klompi, sira, vetrenjača, piva i dijamanata? A šta je s Belgijom? Reprezentacija Holandije i Belgije u turističkim narativima u Srbiji“.
2017
Međunarodni skup Tri decenije beogradske nederlandistike, Beograd, Srbija. Saopštenje na temu „Stereotipi u nastavi stranog jezika: na primeru studenata nederlandistike u Beogradu“.
2017
Međunarodni skup Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7, Novi Sad, Srbija. Saopštenje na temu „Prenošenje kulturnospecifičnih elemenata u turističkim tekstovima na primeru narativnih sadržaja o zemljama Beneluksa“.
2018
Međunarodni skup Staging the Literary Translator, Beč, Austrija. Saopštenje na temu „Translator as a cultural mediator in peripheral cultures: „The roles of three translators in introducing Dutch literature into Serbian literary system".
2018
Međunarodni skup nederlandista, Leven, Belgija. Poster prezentacija na temu „Kretanje reči i koncepata: prenošenje kulturnospecifičnih elemenata u prevodima u okviru modela centar-periferija".
2019
Ekspertski skup u okviru projekta Eastbound CODL i mreže Cutting Egde, Sankt Peterburg, Rusija. Saopštenje na temu: „Uticaj centralnih jezika na selekciju književnih prevoda sa holandskog na srpski jezik u periodu od 1991 do 2018".

Publikacije

Udžbenici i priručnici

2009

Plava knjiga/Het blondeboekje. 2009. Beograd: Arius.
Saradnica na kontrastivnoj gramatici sa vežbanjima namenjenim studentima nizozemskog jezika sa srpskim jezikom kao maternjim. Glavni urednik prof. dr Jelica Novaković-Lopušina.


Naučni članci

2015

„Nizozemska kultura u nastavi jezika u srednjoj i istočnoj Evropi". U: Pedagogiek van het Nederlands als vreemde taal. Bas Hamers (red.) Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci, pp. 3-13.

2016

„Prevodna književnost u ciljnoj kulturi: uporedna analiza dva prevoda romana Maks Havelar". Reči 9: 27-43.

2018

„Prenošenje kulturnospecifičnih elemenata u tekstovima iz
oblasti turizma na primeru analize opisa Holandije i Belgije na veb stranicama srpskih turističkih agencija". U: Jezici i kulture u vremenu i prostoru VII/1. Snežana Gudurić & Biljana Radić-Bojanić (red.) Novi Sad: Filozofski fakultet. pp. 135-146.

2018

„Od liberalnih do škrtih: formiranje predstava o Holanđanima i Flamancima kod studenata nizozemskog jezika u Beogradu, Srbija". U: Tri decenije beogradske nederlandistike. Jelica Novaković-Lopušina (red.) Beograd: Filološki fakultet. pp. 104-112.

Prevodi

2008

Hejsen Vim. „Brže od života". Arius, Beograd, grupni prevod studenata IV godine Grupe za nizozemski jezik i književnost

2010

Novaković-Lopušina, Jelica. „Sedam stacija u životu jedne kade" (odlomak). Godišnjak za holandsku i flamansku književnost Erazmo (1/2011), Arius, Beograd

2011

Grupa autora. „Vežbam na raspustu i zabavljam se (I razred)". Kreativni centar, Beograd

2011

Grupa autora. „Vežbam na raspustu i zabavljam se (II razred)". Kreativni centar, Beograd

2011

Grupa autora. „Vežbam na raspustu i zabavljam se (III razred)". Kreativni centar, Beograd

2012

Hertmans, Stefan. „Gradovi" odlomak. Zlatna Greda (127/128), Društvo književnika Vojvodine, Novi Sad.

2014

Krik, Erik. „S one strane i druge priče". Besna kobila, Zemun

2015

Barnard, Beno. „Gospođa Apelfeld" (odlomak). Godišnjak za holandsku i flamansku književnost Erazmo (1/2015), Arius, Beograd

2016

Draisma, Dauve. „Tkač snova". Clio, Beograd.

2016

Krik, Erik. „Među borovima. 5 balada o zločinu". Besna kobila. Zemun

2016

Jong, Eme de. „Povratak jastreba osičara". Komiko, Novi Sad

2017

Hertmans, Stefan. „Preobraćenica“ (odlomak). U: Godišnjak za holandsku i flamansku književnost Erazmo, (1/2017), Arius, Beograd.

2017

Veken, Ingrid Vander. „Ćutanje“ (odlomak). U: Godišnjak za holandsku i flamansku književnost Erazmo, (1/2017), Arius, Beograd.

2017

Snel, Hido. „Posmrtna prebivališta“. Arius, Beograd. Grupni prevod.

2018

Habert, Henri. „Iza bodljikave žice". Arius, Beograd. Grupni prevod.

2018

„Novi Beograd". U: Godišnjak za holandsku i flamansku književnost Erazmo, (1/2018), Arius, Beograd.

2018

„Brza evolucija Beograda". U: Godišnjak za holandsku i flamansku književnost Erazmo, (1/2018), Arius, Beograd.

2018

Den Dolard, A. „Beogradske jestive bombe". U: Godišnjak za holandsku i flamansku književnost Erazmo, (1/2018), Arius, Beograd.

2019

Rimen, Rob. „Večito vraćanje fašizma." Dereta, Beograd.


Multimedija

2013 „Svadba sedmorice cigana" (titl). Adampracija romana A. den Dolarda u izvođenju Kvirin Melsen, Narodna biblioteka Srbije.
2015
„Proklet bio rat!" (titl). XVII festival nitratnog filma. Jugoslovenska kinoteka, Beograd.
2016
„Slike iz Jugoslavije" (titl). XVIII festival nitratnog filma. Jugoslovenska kinoteka, Beograd.
2019 „Čudesna perika" (titl). XXI festival nitratnog filma. Jugoslovenska kinoteka, Beograd.

Oglasna tabla

Prev Next

07-02-2020

Raspored nastave u letnjem semestru 2020.

U prilogu možete pogledati raspored nastave u letnjem semestru 2020. godine. Semestar počinje u ponedeljak, 10. februara. * Napomena: predavanja iz Prevođenja za nederlandiste 2 počinju u 12.15, a iz Nizozemskog...

31-01-2020

Usmeni ispit: Kulturna istorija 2 i 4

Usmeni ispit iz predmeta Kulturna istorija 2 i 4 održaće se u petak, 7. februara od 10.30 u slušaonici 427. 

31-01-2020

Usmeni ispiti Savremeni nizozemski jezik G-1/8

Svi usmeni ispiti iz Savremenog nizozemskog jezika G-1/8 održaće se u sredu, 5. februara po sledećem rasporedu: Savremeni nizozemski jezik G-1/2 od 10 časova Savremeni nizozemski jezik G-3/4 od 12.30 časova Savremeni nizozemski...

28-01-2020

Važno: pomeranje satnice ispita iz Kulture

Ispiti iz predmeta Uvod u holandsku i flamansku kulturu, Kulturna istorija 1-4 i Nizozemlje i svet 1/2 održaće se u petak, 31. januara s početkom od 15.30.

28-01-2020

Važno: satnica ispita iz Nizozemskog

Ispit iz predmeta Nizozemski jezik 1-7 održaće se u utorak, 4. februara od 12 časova u slušaonici 427.

22-01-2020

Važno: termin održavanja ispita iz Književnosti u februarskom roku

Pismeni ispiti iz Uvoda u holandsku i flamansku književnost 1/2 i Holandske i flamanske književnosti 1/2 održaće se u petak, 7. februara od 10 časova u slušanici 427. Usmeni ispiti iz...

22-01-2020

Raspored ispita u II (februarskom) roku 2020.

Raspored ispita u drugom (februarskom) ispitnom roku možete pogledati u prilogu.

17-01-2020

Usmeni ispiti: Savremeni nizozemski jezik G-1/8

Usmeni ispiti iz Savremenog nizozemskog jezika G-1/8 održaće se po sledećem rasporedu: Ponedeljak, 20.01  Savremeni nizozemski jezik G-1/2 od 10 časova Savremeni nizozemski jezik G-3/4 od 12.30 časova Utorak, 21.01. Savremeni nizozemski jezik G-5/6 od...

13-01-2020

Termin održavanja ispita iz Književnosti i Nizozemskog jezika

Pismeni iz predmeta Uvod u holandsku i flamansku književnost 1/2 i Holandska i flamanska književnost 1/2 održaće se u sredu, 22.01. od 12 časova u slušaonici 427. Pismeni ispit iz Nizozemskog...

20-12-2019

Raspored ispita u I (januarskom) roku 2020

Raspored ispita u prvom ispitnom roku (januarski) 2020. možete pogledati u prilogu. Napomena: o terminu održavanja ispita iz Nizozemskog jezika 1-8 bićete naknado obavešteni.

Korisni linkovi


taalunieBaner


ivnbaner

 

kb-logo