Prva godina

Predmeti na 1. godini
Uskostručni predmeti

za opšte videti sajt Fakulteta
 

 

PRVI SEMESTAR

Naziv predmeta

Savremeni nizozemski jezik G-1

Broj časova 8
Šifra predmeta
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 6
Cilj predmeta

Ovaj predmet se sastoji iz lektorskih vežbanja koja su usmerena na ovladavanje svim produktivnim (govor, pisanje) i receptivnim (slušanje, čitanje) jezičkim veštinama. Takođe se poklanja pažnja ovladavanju različitim stilskim registrima, od kolokvijalnog ka višim registrima. U nastavi se pored toga ukazuje na postojanje dve varijante unutar standardnog nizozemskog jezika (severnonizozemski tj. holandski i južnonizozemski tj. flamanski).

Očekivani nivo poznavanja nizozemskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike nakon ovog kursa je A1.

Konačni cilj je ovladavanje na kraju 8. semestra savremenim govornim i pisanim jezikom na akademskom nivou (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – Academisch Profiel). Ovaj stepen znanja omogućava kako stručnu upotrebu jezika tako i naučnu tj. mogućnost praćenja nastave iz posdiplomskih i specijalističkih studija u Holandiji odnosno Flandriji.

Literatura

1. Leeuw, de e.a. (2010). Contact! Nederlands voor anderstaligen. Amsterdam: Intertaal (udžbenik i vežbanka)
2. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS

Ocena znanja

Ispit na nivou A1
1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: diktat (osnove pravopisa); gramatički test; prevod kratkih rečenica sa i na nizozemski (sadašnje vreme, red reči u nezavisnoj rečenici, zamenice)
3. Usmeni ispit: korektan izgovor, razumevanje i odgovaranje na prosta pitanja u prezentu i futuru.

 

 

Naziv predmeta

Nizozemski jezik 1

(Uvod u nizozemski jezik sa fonetikom)
Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Kurs se sastoji iz dva dela i koncipiran je tako da u prvom delu pruži osnovna znanja o razvoju holandskog (nizozemskog) jezika u okviru kulturno-političkih dešavanja, čime se dovodi u direktnu vezu sa uvodom u holandsku u flamansku kulturu, i tako čini osnov za kasnije izučavanje kulturne istorije Nizozemlja i stare književnosti. Pažnja će tako biti posvećena i pregledu književnosti koja je uticala na razvoj jezika. U drugom delu kursa studenti/studentkinje će biti upoznati/e sa fonetskim aspektom gramatike holandskog (nizozemskog) jezika, kako na nivou izolovanih glasova, tako i u koordinaciji sa drugim glasovima u rečima, sintagmama i kraćim rečenicama. Podjednak značaj dodeljen je pisanom i govornom aspektu. Savladano gradivo iz fonetike umnogome olakšava ispit iz savremenog nizozemskog jezika 1.
Literatura

1. Vandeputte, O., & Novaković-Lopušina, J. (1992). Nizozemski: jezik dvadeset miliona Holanđana i Flamanaca, Ons Erfdeel
2. Novaković-Lopušina, J. (2005). Gramatika nizozemskog jezika, Beograd: Partenon
3. Blomme, I., Nordin, A., & Potargent, J. (2009). Nu versta ik je! Uitspraak Nederlands voor anderstaligen, Leuven: Acco
4. Prezentacije sa časa

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit

 

 

Naziv predmeta

Uvod u holandsku i flamansku književnost 1

Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta

Predavanja o holandskoj i flamanskoj književnosti od prvih početaka do početka dvadesetog veka. Usvajanje znanja o razvoju, karakteristikama, pravcima, delima i piscima holandske i flamanske književnosti od prvih početaka do prve polovine dvadesetog veka.

Literatura

1. Novaković-Lopušina, J. 2012. Uvod u holandsku i flamansku književnost 1. Beograd: Partenon

2. Novaković-Lopušina, J. 2005. Leksikon holandske i flamanske književnosti. Beograd: Partenon

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze

2. Pismeni ispit koji se sastoji od testa sa dvadesetak pitanja

 

 

Naziv predmeta

Uvod u holandsku kulturu

Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta AO obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Cilj predmeta jeste upoznavanje sa osnovnim karakteristikama materijalne i duhovne kulture savremenog holandskog društva. Kurs se sastoji iz dve celine. U prvom delu ćemo se upoznati sa materijalnom i duhovnom kulturom svake od dvanaest holandskih provincija, dok će u drugom delu kursa pažnja biti posvećena različitim aspektima društvenog života savremene Holandije (politika, religija, međukulturni uticaji, mediji, umetnost, kultura, sport, obrazovanje).
Literatura

1. Holandska i flamanska kultura. (Internet). http://www.nederlandistika.fil.bg.ac.rs/udzbenik.php/
2. Hrestomatija

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit je baziran na gradivu iz udžbenika, ali i na predavanjima. Proverava se poznavanje holandskog društva i kulture

 

DRUGI SEMESTAR

 

Naziv predmeta

Savremeni nizozemski jezik G-2

Broj časova 8
Šifra predmeta
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 6
Uslov
Odslušan predmet Savremeni nizozemski jezik G-1
Cilj predmeta

Ovaj predmet se sastoji iz lektorskih vežbanja koja su usmerena na ovladavanje svim produktivnim (govor, pisanje) i receptivnim (slušanje, čitanje) jezičkim veštinama iznad nivoa A1.

Očekivani nivo poznavanja nizozemskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike nakon ovog kursa je A2.

Konačni cilj je ovladavanje na kraju 8. semestra savremenim govornim i pisanim jezikom na akademskom nivou (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – Academisch Profiel). Ovaj stepen znanja omogućava kako stručnu upotrebu jezika tako i naučnu tj. mogućnost praćenja nastave iz posdiplomskih i specijalističkih studija u Holandiji odnosno Flandriji.

Literatura

1. Leeuw, de e.a. (2010). Contact! Nederlands voor anderstaligen. Amsterdam: Intertaal (udžbenik i vežbanka)
2. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS

Ocena znanja

Ispit na nivou A2
1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: diktat (pravopis); gramatički test; pisanje pisma; prevod rečenica na nizozemski; prevod kraćeg teksta na srpski (glagolska vremena, red reči u glavoj i zavisnoj, zamenice)
3. Usmeni ispit: korektan izgovor, razumevanje i odgovaranje na nešto složenija pitanja u prezentu i u perfektu/imperfektu; čitanje, prevod i analiza nepoznatog prilagođenog teksta
Položen ispit na prvoj godini odgovara sertifikatu iz elementarnog poznavanja sve četiri jezičke veštine.

 

 

Naziv predmeta

Nizozemski jezik 2(Morfologija – Glagoli)

Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Odslušan predmet Nizozemski jezik 1
Cilj predmeta Tokom kursa se obrađuju glagoli u nizozemskom jeziku. Kurs se sastoji iz više celina koje podrazumevaju bezlične i lične glagolske oblike i njihovu upotrebu, konjugaciju, glagolska vremena, pasiv, modalne glagole i tvorbu glagola. Time se u celosti pokriva morfološki i dodiruju leksikološki i sintaksički aspekti glagola.
Literatura

1. Novaković-Lopušina, J. (2005). Gramatika nizozemskog jezika. Beograd: Partenon
2. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: poznavanje definicija i prepoznavanje pravila na praktičnim primerima

 

 

Naziv predmeta

Uvod u holandsku i flamansku književnost 2

Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Uslov

Odslušan predmet Uvod u holandsku i flamansku književnost 1

Cilj predmeta

Predavanja o holandskoj i flamanskoj književnosti dvadesetog veka. Usvajanje znanja o razvoju, karakteristikama, časopisima, pravcima, delima i piscima holandske i flamanske književnosti dvadesetog veka.

Literatura

1. Novaković-Lopušina, J. (u pripremi). Uvod u holandsku i flamansku književnost 2 i 3.

2. Novaković-Lopušina, J. 2005. Leksikon holandske i flamanske književnosti. Beograd: Partenon

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze (pozitivno ocenjeni testovi)

2. Pismeni ispit koji se sastoji od testa sa dvadesetak pitanja

 

 

Naziv predmeta

Uvod u flamansku kulturu

Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta AO obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Odslušan predmet Uvod u holandsku kulturu
Cilj predmeta Cilj predmeta jeste upoznavanje sa osnovnim karakteristikama materijalne i duhovne kulture savremenog flamanskog društva. Kurs se sastoji iz dve celine. Nakon upoznavanja sa osnovama belgijskog državnog uređenja, upoznaćemo se i sa materijalnom i duhovnom kulturom belgijske pokrajine Flandrije kao i sa svakom od pet flamanskih provincija, dok će u drugom delu kursa pažnja biti posvećena različitim aspektima društvenog života savremene Flandrije, odnosno Belgije (politika, religija, međukulturni uticaji, mediji, umetnost, kultura, sport, obrazovanje).
Literatura

1. Holandska i flamanska kultura. (Internet). http://www.nederlandistika.fil.bg.ac.rs/udzbenik.php/
2. Hrestomatija

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit je baziran na gradivu iz udžbenika, ali i na predavanjima. Proverava se poznavanje flamanskog društva i kulture

Oglasna tabla

Prev Next

02-10-2018

Raspored nastave u zimskom semestru 2018.

Raspored nastave u zimskom semestru akademske 2018/19. godine možete pogledati u prilogu. Nastava počinje u ponedeljak, 8. oktobra. Predavanja iz predmeta Prevođenje za nederlandiste 1 počinju u ponedeljak 15. oktobra.

28-09-2018

Svečani prijem brucoša i početak zimskog semestra

Svečani prijem brucoša održaće se u ponedeljak, 1. oktobra u 13 časova  slušaonici 427.  Predavanja na Grupi za nederlandistiku kreću u ponedeljak, 8. oktobra, a raspored nastave biće uskoro objavljen na...

25-09-2018

Usmeni ispit: Kulturna istorija Holandije i Flandrije

Usmeni ispit iz predmeta Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4 (kod Injasa De brajna) održaće se u utorak, 26. septembra od 12č. 

23-09-2018

Usmeni ispiti Savremeni nizozemski jezik G-1/8

Usmeni ispiti iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-1/8 održaće se po sledećem rasporedu:   Savremeni nizozemski jezik G-5/8 Ponedeljak, 24.09, slušaonica 427 Vežba slušanja: 13.30  Usmeni ispit: 14.00   Savremeni nizozemski jezik G-3/4 Utorak, 25.09, slušaonica 427 od...

14-09-2018

Raspored ispita u VI (oktobarskom) roku 2018.

Raspored ispista u VI (oktobarskom) roku 2018. možete pogledati u prilogu.

09-09-2018

Usmeni ispit - Kulturna istorija 1-4

Usmeni ispit iz predmeta Kulturna istorija Holandije i Flandrije održaće se u ponedeljak, 10. septembra od 10č u slušaonici 427. 

08-09-2018

Usmeni ispit - Savremeni nizozemski jezik G-3

Usmeni ispit iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-3 održaće se u ponedeljak, 10. septembra od 16č u slušaonici 427.

07-09-2018

Usmeni ispiti - Savremeni nizozemski jezik G-5/8

Usmeni ispiti iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-5/8 održaće se u subotu, 8. septembra po sledećem rasporedu: Vežba slušanja G-5/8 od 15.15 u slušaonici 427; Usmeni ispit G-5/8 od 15.45. u slušaonici...

06-09-2018

Usmeni ispit Savremeni nizozemski jezik G-1/2 (septembarski rok)

Usmeni ispit iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-1/2 održaće se u petak, 7. septembra do 17č u slušaonici 427.

15-08-2018

Raspored ispita u V (septembarskom) roku 2018.

Raspored ispita u V (septembarskom) roku možete pogledati u prilogu.

Korisni linkovi


taalunieBaner


ivnbaner

 

kb-logo