Četvrta godina

Predmeti na 4. godini
Uskostručni predmeti

za opšte videti sajt Fakulteta 

SEDMI SEMESTAR

 

Naziv predmeta

Savremeni nizozemski jezik G-7

Broj časova 6
Šifra predmeta
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 6
Uslov
Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-5, odslušan predmet Savremeni nizozemski jezik G-6
Cilj predmeta

Ovaj predmet se sastoji iz lektorskih vežbanja koja su usmerena na ovladavanje svim produktivnim (govor, pisanje) i receptivnim (slušanje, čitanje) jezičkim veštinama iznad nivoa B1++. Takođe se poklanja pažnja ovladavanju različitim stilskim registrima, od kolokvijalnog ka višim registrima.

Očekivani nivo poznavanja nizozemskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike nakon ovog kursa je B2.

Konačni cilj je ovladavanje na kraju 8. semestra savremenim govornim i pisanim jezikom na akademskom nivou (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – Academisch Profiel). Ovaj stepen znanja omogućava kako stručnu upotrebu jezika tako i naučnu tj. mogućnost praćenja nastave iz posdiplomskih i specijalističkih studija u Holandiji odnosno Flandriji.

Literatura

1. Geurtsen, W., Giezenaar, G., & Van Deijk, A. (2006). Hogerop! De puntjes op de i. Utrecht: NCB Uitgerverij
2. Wuyts, A. (2003). Nederlands voor gevorderde anderstaligen. Leuven: Acco
3. Giezenaar, G. & Schouten, E. (2002). Wijze woorden. Woordenlijst academisch Nederlands met idioomoefeningen. Intertaal
4. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS

Ocena znanja

Ispit na nivou B2
1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: razumevanje teksta; prevod teksta na nizozemski; esej
3. Usmeni ispit: usmena reakcija na odslušani i na pročitani tekst, analiza; izlaganje na zadatu temu

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje sa srpskog na nizozemski jezik

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Tehnike pismenog izražavanja

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje za nederlandiste 3

Broj časova 4
Šifra predmeta
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-5 i Prevođenja za nederlandiste 2, odslušan predmet Prevođenje za nederlandiste 3
Cilj predmeta Upoznavanje studenata za najznačajnijim radovima na temu prevođenja kulturno-specifičnih elemenata, prevodilačkih strategija, prevođenja i rodne perspektive, kreativnosti i deformacije u prevođenju i autokorekcije i evaluacije prevoda.
Literatura  1. Naaijkens, Ton (red). 2010. Denken over vertalen. Nijmegen: Vantilt

2. Hrestomatija

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: Osnovi nauke o prevođenju i prevođenje literarnih tekstova sa posebnim osvrtom na probleme ekvivalencije i interferencije.

 

 

Naziv predmeta

Nizozemski jezik 7

(Tvorba reči)
Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Položen ispit iz Nizozemskog jezika 5, odslušan predmet Nizozemski jezik 6
Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovima morfologije, sa posebnim akcentom na tvorbi reči: izvedenice, složenice, fleksija, produktivnost, kao i odnosom morfologije i fonologije, sintakse i psiholingvistike.
Literatura

1. Booij, G. & Van Santen, A. (1998). Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands. Amsterdam University Press
2. Algemene Nederlandse Spraakkunst. (Internet). http://www.let.ru.nl/ans/
3. Skripta

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: poznavanje definicija i prepoznavanje teorije na praktičnim primerima

 

 

Naziv predmeta

Holandska i flamanska književnost 5

Broj časova 4
Šifra predmeta
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 6
Uslov
Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-5 i Holandske i flamanske književnosti 3
Cilj predmeta Upoznavanje sa ključnim književnim pravcima i poetskim načelima nizozemske književnosti u periodu od šezdesetih godina dvadesetog veka do kraja dvadesetog veka.
Literatura 1. Antologija tekstova i odlomaka nizozemske proze druge polovine dvadesetog veka.                                                     2. A. Dióssi, I.B. Kalla, Jelica Novaković-Lopušina: Kersvers. Bloemlezing moderne Nederlandstalige poëzie. Boedapest, 2009.                                                                                  3. J. Novaković-Lopušina: Uvod u holandsku i flamansku književnost (1. deo). Beograd, 2012.                                      4. Izbor stručnih i naučnih radova o nizozemskoj književnosti u periodu druge polovine 20. veka.
Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit
3. Usmeni ispit

 

 

Naziv predmeta

Nizozemlje i svet

Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta AO obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Položen ispit iz Kulturne istorije Holandije i Flandrije 3, odslušan predmet Kulturna istorija Holandije i Flandrije 4
Cilj predmeta Sticanje opšte-akademskog znanja o kulturno-istorijskim dešavanjima i fenomenima, aktuelnostima iz oblasti politike, kulture i umetnosti na području Nizozemlja i o interkulturnim studijama o Nizozemlju.
Literatura

Zbirka odabranih tekstova i članaka (sastavila i priredila prof. dr Jelica Novaković-Lopušina)

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit

 

 

OSMI SEMESTAR

 

Naziv predmeta

Savremeni nizozemski jezik G-8

Broj časova 6
Šifra predmeta
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 6
Uslov
Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-6, odslušan predmet Savremeni nizozemski jezik G-7
Cilj predmeta

Ovladavanje na kraju 8. semestra savremenim govornim i pisanim jezikom na akademskom nivou (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – Academisch Profiel). Ovaj stepen znanja omogućava kako stručnu upotrebu jezika tako i naučnu tj. mogućnost praćenja nastave iz posdiplomskih i specijalističkih studija u Holandiji odnosno Flandriji.

Ovaj predmet se sastoji iz lektorskih vežbanja koja su usmerena na ovladavanje svim produktivnim (govor, pisanje) i receptivnim (slušanje, čitanje) jezičkim veštinama iznad nivoa B2. Takođe se poklanja pažnja ovladavanju različitim stilskim registrima, od kolokvijalnog ka višim registrima. U nastavi se pored toga ukazuje na postojanje dve varijante unutar standardnog nizozemskog jezika (severnonizozemski tj. holandski i južnonizozemski tj. flamanski).

Očekivani nivo poznavanja nizozemskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike nakon ovog kursa je B2+.

Literatura

1. Geurtsen, W., Giezenaar, G., & Van Deijk, A. (2006). Hogerop! De puntjes op de i. Utrecht: NCB Uitgerverij
2. Wuyts, A. (2003). Nederlands voor gevorderde anderstaligen. Leuven: Acco
3. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS

Radna obaveza

Veliki seminarski rad po dogovoru s mentorom
(na nizozemskom)
ili 
Veliki prevod na srpski sa analizom prevodnih poteškoća

Napomena: Tema se formuliše u dogovoru sa profesorom. Prijavljivanje odobrene teme najkasnije do 30. novembra. Predaja prve odnosno konačne verzije shodno Pravilniku. Usmena odbrana na ispitu.

Ocena znanja

Zajednički prevod sa nizozemskog na srpski jezik
Ispit na nivou B2+
1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: razumevanje teksta; prevod teksta na nizozemski; esej
3. Usmeni ispit: usmena reakcija na odslušani i na pročitani tekst, analiza; odbrana seminarskog rada
Položen ispit na trećoj godini odgovara certifikatu iz višeg poznavanja sve četiri govorne veštine.

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje sa srpskog na nizozemski jezik

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Tehnike pismenog izražavanja

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje za nederlandiste 4

Broj časova 4
Šifra predmeta
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Položen ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-6 i Prevođenja za nederlandiste 2, odslušan predmet Prevođenje za nederlandiste 3
Cilj predmeta  Prepoznavanje stilskih odlika književnih tekstova i odgovarajućih strategija za njihovo prevođenje.
Literatura 1. Naaijkens, Ton (red). 2010. Denken over vertalen. Nijmegen: Vantilt
2. Hrestomatija
Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: Osnovi nauke o prevođenju i prevođenje literarnih tekstova sa posebnim osvrtom na probleme ekvivalencije i interferencije.

 

 

Naziv predmeta

Holandska i flamanska književnost 6

Broj časova 4
Šifra predmeta
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 6
Uslov
Položen ispit iz Holandske i flamanske književnosti 4
Cilj predmeta

Upoznavanje sa holandskom i flamanskom književnosti na početku 21. veka: postmodernizam, alohtona književnost, postkolonijalna književnost, novi istorijski roman, savremene književne tendecije.

Literatura

1. Antologija tekstova i odlomaka nizozemske proze druge polovine dvadesetog veka.                                                     2. A. Dióssi, I.B. Kalla, Jelica Novaković-Lopušina: Kersvers. Bloemlezing moderne Nederlandstalige poëzie. Boedapest, 2009.                                                                                  3. E. van Boven, M. Kemperink. Literatuur van de moderne tijd - Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20e eeuw. Bussum, 2006.                                                                     4. Izbor stručnih i naučnih radova o nizozemskoj književnosti u periodu druge polovine 20. veka

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit
3. Usmeni ispit

 

 

Naziv predmeta

Nizozemlje i mi

Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta AO obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Položen ispit iz Kulturne istorije Holandije i Flandrije 4, odslušan ispit Nizozemlje i svet
Cilj predmeta Upoznavanje sa kulturnim, ekonomskim i političkim vezama srpskog i nizozemskog govornog područja. Usvajanje znanja o kulturnim, ekonomskim i političkim vezama srpskog i nizozemskog govornog područja
Literatura

1. Novaković-Lopušina, J. (1999). Srbi i jugoistočna Evropa u nizozemskim izvorima do 1918. Beograd: Revision/Luterazmo
2. Hrestomatija

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit

 

 

Naziv predmeta

Nizozemski jezik 8

(Sociolingvistika i dijalektologija)
Broj časova 2
Šifra predmeta
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Uslov
Položen ispit iz Nizozemskog jezika 6, odslušan predmet Nizozemski jezik 7
Cilj predmeta Studenti se upoznaju sa pregledom regiolekata i sociolekata koji su prisutni u nizozemskoj jezički heterogenoj sredini. Nakon kursa, od studenata se očekuje bazično poznavanje karakteristika funkcionalih i kulturnih raslojavanja u nizozemskom jeziku, kao i njihovo prepoznavanje na osnovu izolovanih primera.
Literatura

1. Hrestomatija
2. Skripta
3. Algemene Nederlandse Spraakkunst. (Internet). http://www.let.ru.nl/ans/

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit

Oglasna tabla

Prev Next

17-01-2020

Usmeni ispiti: Savremeni nizozemski jezik G-1/8

Usmeni ispiti iz Savremenog nizozemskog jezika G-1/8 održaće se po sledećem rasporedu: Ponedeljak, 20.01  Savremeni nizozemski jezik G-1/2 od 10 časova Savremeni nizozemski jezik G-3/4 od 12.30 časova Utorak, 21.01. Savremeni nizozemski jezik G-5/6 od...

13-01-2020

Termin održavanja ispita iz Književnosti i Nizozemskog jezika

Pismeni iz predmeta Uvod u holandsku i flamansku književnost 1/2 i Holandska i flamanska književnost 1/2 održaće se u sredu, 22.01. od 12 časova u slušaonici 427. Pismeni ispit iz Nizozemskog...

20-12-2019

Raspored ispita u I (januarskom) roku 2020

Raspored ispita u prvom ispitnom roku (januarski) 2020. možete pogledati u prilogu. Napomena: o terminu održavanja ispita iz Nizozemskog jezika 1-8 bićete naknado obavešteni.

14-12-2019

Nastava kod lektorke Mile Vojinović

Predavanja iz predmeta Uvod u holandsku kulturu, Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1 i 3, Nizozemlje i svet i Savremeni nizozemski jezik G-1 održavaće se od ponedeljka, 16. decembra, prema...

27-09-2019

Raspored nastave u zimskom semestru 2019

U prilogu možete pogledati raspored nastave u zimskom semestru 2019. godine. Važna napomena: u oktobru se neće održavati predavanja iz predmeta Uvod u holandsku kulturu, Kulturna istorija 1 i 3,...

18-09-2019

Usmeni ispiti Savremeni nizozemski jezik G-1/8

Usmeni ispiti iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-1/8 održaće se u petak, 20. septembra po sledećem rasporedu: Savremeni nizozemski jezik G-1/2 od 11.30 Savremeni nizozemski jezik G-3/4 od 12.45 Savremeni nizozemski jezik G-5/8...

18-09-2019

Izmena termina - Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4

Usmeni ispit iz predmeta Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4 (kod Injasa) održaće se u petak 20.09. od 16.45 u slušaonici 427.

09-09-2019

Raspored ispita u VI (oktobarskom) roku 2019

U prilogu možete pogledati raspored ispita u VI (oktobarskom) ispitnom roku.

04-09-2019

Usmeni ispiti Savremeni nizozemski jezik G-1/8

Usmeni ispiti iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-1/8 održaće se u petak, 6. septembra u slušaonici 427 po sledećem rasporedu:   Savremeni nizozemski jezik G-1/2 od 11.00 Savremeni nizozemski jezik G-3/4 od 11.45 Savremeni...

03-09-2019

Usmeni ispit Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4 (Injas)

Usmeni ispiti iz predmeta Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4 kod Injasa de Brajna održaće se u petak, 6. septembra u slušaonici 427 s početkom u 17 časova.

Korisni linkovi


taalunieBaner


ivnbaner

 

kb-logo