Četvrta godina

Predmeti na 4. godini
Uskostručni predmeti

za opšte videti sajt Fakulteta 

SEDMI SEMESTAR

 

Naziv predmeta

Savremeni nizozemski jezik G-7

Broj časova 6
Šifra predmeta 0937037
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 6
Cilj predmeta

Ovaj predmet se sastoji iz lektorskih vežbanja koja su usmerena na ovladavanje svim produktivnim (govor, pisanje) i receptivnim (slušanje, čitanje) jezičkim veštinama iznad nivoa B1++. Takođe se poklanja pažnja ovladavanju različitim stilskim registrima, od kolokvijalnog ka višim registrima.

Očekivani nivo poznavanja nizozemskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike nakon ovog kursa je B2.

Konačni cilj je ovladavanje na kraju 8. semestra savremenim govornim i pisanim jezikom na akademskom nivou (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – Academisch Profiel). Ovaj stepen znanja omogućava kako stručnu upotrebu jezika tako i naučnu tj. mogućnost praćenja nastave iz posdiplomskih i specijalističkih studija u Holandiji odnosno Flandriji.

Literatura

1. Geurtsen, W., Giezenaar, G., & Van Deijk, A. (2006). Hogerop! De puntjes op de i. Utrecht: NCB Uitgerverij
2. Wuyts, A. (2003). Nederlands voor gevorderde anderstaligen. Leuven: Acco
3. Giezenaar, G. & Schouten, E. (2002). Wijze woorden. Woordenlijst academisch Nederlands met idioomoefeningen. Intertaal
4. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS

Ocena znanja

Ispit na nivou B2
1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: razumevanje teksta; prevod teksta na nizozemski; esej
3. Usmeni ispit: usmena reakcija na odslušani i na pročitani tekst, analiza; izlaganje na zadatu temu

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje sa srpskog na nizozemski jezik

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Tehnike pismenog izražavanja

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje za nederlandiste 3

Broj časova 4
Šifra predmeta 0937077
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje studenata za najznačajnijim radovima na temu prevođenja kulturno-specifičnih elemenata, prevodilačkih strategija, prevođenja i rodne perspektive, kreativnosti i deformacije u prevođenju i autokorekcije i evaluacije prevoda.
Literatura  1. Naaijkens, Ton (red). 2010. Denken over vertalen. Nijmegen: Vantilt

2. Hrestomatija

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: Osnovi nauke o prevođenju i prevođenje literarnih tekstova sa posebnim osvrtom na probleme ekvivalencije i interferencije.

 

 

Naziv predmeta

Nizozemski jezik 7

(Tvorba reči)
Broj časova 2
Šifra predmeta 0937027
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovima morfologije, sa posebnim akcentom na tvorbi reči: izvedenice, složenice, fleksija, produktivnost, kao i odnosom morfologije i fonologije, sintakse i psiholingvistike.
Literatura

1. Booij, G. & Van Santen, A. (1998). Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands. Amsterdam University Press
2. Algemene Nederlandse Spraakkunst. (Internet). http://www.let.ru.nl/ans/
3. Skripta

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: poznavanje definicija i prepoznavanje teorije na praktičnim primerima

 

 

Naziv predmeta

Holandska i flamanska književnost 5

Broj časova 4
Šifra predmeta 0937047
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje sa pisanim izvorima o staronizozemskom jeziku, kao i sa osnovama srednjonizozemskog i njegovim daljim razvojem. Upoznavanje sa najznačajnijim književnim tekstovima iz perioda od 12. do 18. veka.
Literatura Izbor tekstova primarne i sekundarne literature (videti silabus)
Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit
3. Usmeni ispit

 

 

Naziv predmeta

Kulturna istorija Holandije i Flandrije 3

Broj časova 2
Šifra predmeta 0937017
Status predmeta AO obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama materijalne i duhovne kulture severnog i južnog Nizozemlja u devetnaestom veku i u prvoj polovini dvadesetog veka.
Literatura

1. Holandska i flamanska kultura (internet, http://www.nederlandistika.fil.bg.ac.rs/udzbenik.php, i hrestomatija)
2. Tekstovi sa casova (tj. PowerPoint prezentacije)

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: test iz pređenog gradiva (internet i hrestomatija)
3. Usmeni ispit: pitanja iz istorije holandske i flamanske umetnosti (tekstovi sa časova, tj. PowerPoint prezentacije)

 

 

OSMI SEMESTAR

 

Naziv predmeta

Savremeni nizozemski jezik G-8

Broj časova 6
Šifra predmeta 0937038
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 6
Cilj predmeta

Ovladavanje na kraju 8. semestra savremenim govornim i pisanim jezikom na akademskom nivou (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – Academisch Profiel). Ovaj stepen znanja omogućava kako stručnu upotrebu jezika tako i naučnu tj. mogućnost praćenja nastave iz posdiplomskih i specijalističkih studija u Holandiji odnosno Flandriji.

Ovaj predmet se sastoji iz lektorskih vežbanja koja su usmerena na ovladavanje svim produktivnim (govor, pisanje) i receptivnim (slušanje, čitanje) jezičkim veštinama iznad nivoa B2. Takođe se poklanja pažnja ovladavanju različitim stilskim registrima, od kolokvijalnog ka višim registrima. U nastavi se pored toga ukazuje na postojanje dve varijante unutar standardnog nizozemskog jezika (severnonizozemski tj. holandski i južnonizozemski tj. flamanski).

Očekivani nivo poznavanja nizozemskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike nakon ovog kursa je B2+.

Literatura

1. Geurtsen, W., Giezenaar, G., & Van Deijk, A. (2006). Hogerop! De puntjes op de i. Utrecht: NCB Uitgerverij
2. Wuyts, A. (2003). Nederlands voor gevorderde anderstaligen. Leuven: Acco
3. Novaković-Lopušina, J. (red.) (2009). Plava knjiga/Het blonde boekje. Contrastieve oefengrammatica Nederlands voor Servischtaligen. Beograd: PRINCEPS

Radna obaveza

Veliki seminarski rad po dogovoru s mentorom
(na nizozemskom)
ili 
Veliki prevod na srpski sa analizom prevodnih poteškoća

Napomena: Tema se formuliše u dogovoru sa profesorom. Prijavljivanje odobrene teme najkasnije do 30. novembra. Predaja prve odnosno konačne verzije shodno Pravilniku. Usmena odbrana na ispitu.

Ocena znanja

Zajednički prevod sa nizozemskog na srpski jezik
Ispit na nivou B2+
1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: razumevanje teksta; prevod teksta na nizozemski; esej
3. Usmeni ispit: usmena reakcija na odslušani i na pročitani tekst, analiza; odbrana seminarskog rada
Položen ispit na trećoj godini odgovara certifikatu iz višeg poznavanja sve četiri govorne veštine.

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje sa srpskog na nizozemski jezik

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Tehnike pismenog izražavanja

Broj časova 1
Status predmeta

Ova materija je integrisana u ispit iz savremenog nizozemskog jezika

 

 

Naziv predmeta

Prevođenje za nederlandiste 4

Broj časova 4
Šifra predmeta 0937078
Status predmeta SA obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta  Prepoznavanje stilskih odlika književnih tekstova i odgovarajućih strategija za njihovo prevođenje.
Literatura 1. Naaijkens, Ton (red). 2010. Denken over vertalen. Nijmegen: Vantilt
2. Hrestomatija
Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: Osnovi nauke o prevođenju i prevođenje literarnih tekstova sa posebnim osvrtom na probleme ekvivalencije i interferencije.

 

 

Naziv predmeta

Holandska i flamanska književnost 6

Broj časova 4
Šifra predmeta 0937048
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje sa holandskom i flamanskom literaturom 18. i 19. veka, kao i sa kulturnoistorijskim kontekstom. Poznavanje relevantne sekundarne literature.
Literatura Izbor tekstova primarne i sekundarne literature (videti silabus)
Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit
3. Usmeni ispit

 

 

Naziv predmeta

Kulturna istorija Holandije i Flandrije 4

Broj časova 2
Šifra predmeta 0937018
Status predmeta AO obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Upoznavanje sa kulturnim, ekonomskim i političkim kretanjima u Holandiji i Flandriji u drugoj polovini 20. veka.
Literatura

1. Holandska i flamanska kultura (internet, http://www.nederlandistika.fil.bg.ac.rs/udzbenik.php, i hrestomatija)
2. Tekstovi sa časova (tj. PowerPoint prezentacije)

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit: test iz pređenog gradiva (internet i hrestomatija)
3. Usmeni ispit: pitanja iz istorije holandske i flamanske umetnosti (tekstovi sa casova, tj. PowerPoint prezentacije)

 

 

Naziv predmeta

Nizozemski jezik 8

(Sociolingvistika i dijalektologija)
Broj časova 2
Šifra predmeta 0937028
Status predmeta NS obavezan
Broj ESPB 3
Cilj predmeta Studenti se upoznaju sa pregledom regiolekata i sociolekata koji su prisutni u nizozemskoj jezički heterogenoj sredini. Nakon kursa, od studenata se očekuje bazično poznavanje karakteristika funkcionalih i kulturnih raslojavanja u nizozemskom jeziku, kao i njihovo prepoznavanje na osnovu izolovanih primera.
Literatura

1. Hrestomatija
2. Skripta
3. Algemene Nederlandse Spraakkunst. (Internet). http://www.let.ru.nl/ans/

Ocena znanja

1. Završene predispitne obaveze
2. Pismeni ispit

Oglasna tabla

Prev Next

23-09-2018

Usmeni ispiti Savremeni nizozemski jezik G-1/8

Usmeni ispiti iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-1/8 održaće se po sledećem rasporedu:   Savremeni nizozemski jezik G-5/8 Ponedeljak, 24.09, slušaonica 427 Vežba slušanja: 13.30  Usmeni ispit: 14.00   Savremeni nizozemski jezik G-3/4 Utorak, 25.09, slušaonica 427 od...

14-09-2018

Raspored ispita u VI (oktobarskom) roku 2018.

Raspored ispista u VI (oktobarskom) roku 2018. možete pogledati u prilogu.

09-09-2018

Usmeni ispit - Kulturna istorija 1-4

Usmeni ispit iz predmeta Kulturna istorija Holandije i Flandrije održaće se u ponedeljak, 10. septembra od 10č u slušaonici 427. 

08-09-2018

Usmeni ispit - Savremeni nizozemski jezik G-3

Usmeni ispit iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-3 održaće se u ponedeljak, 10. septembra od 16č u slušaonici 427.

07-09-2018

Usmeni ispiti - Savremeni nizozemski jezik G-5/8

Usmeni ispiti iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-5/8 održaće se u subotu, 8. septembra po sledećem rasporedu: Vežba slušanja G-5/8 od 15.15 u slušaonici 427; Usmeni ispit G-5/8 od 15.45. u slušaonici...

06-09-2018

Usmeni ispit Savremeni nizozemski jezik G-1/2 (septembarski rok)

Usmeni ispit iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-1/2 održaće se u petak, 7. septembra do 17č u slušaonici 427.

15-08-2018

Raspored ispita u V (septembarskom) roku 2018.

Raspored ispita u V (septembarskom) roku možete pogledati u prilogu.

01-07-2018

Usmeni ispit Savremeni nizozemski jezik G-1/2

Usmeni ispit iz predmeta Savremeni nizozemski jezik G-1/2 održaće se u utorak, 3. jula od 11 časova u slušaonici 427.

28-06-2018

Usmeni ispit: Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4

Usmeni ispit iz predmeta Kulturna istorija Holandije i Flandrije 1-4 (kod Injasa De brajna) održaće se u ponedeljak, 2. jula od 16č u slušaonici 427. 

23-06-2018

Važno: Izmena satnice - Savremeni nizozemski jezik G-1/4

Pismeni ispit iz Savremenog nizozemskog jezika G-1/4 održaće se u ponedeljak, 25. juna od 10.00 časova. 

Korisni linkovi


taalunieBaner


ivnbaner

 

kb-logo